4 C
Prague
Pondělí, 28 listopadu, 2022

Podpora pěšího a cyklistického provozu pomocí dotací

Redakční výběr

V současné době je svět ve většině případů přizpůsoben provozu automobilové dopravy. Pěší chodec se tak v některých městech a obcích vystavuje mnohdy zcela zbytečnému nebezpečí. Dotace na chodníky a cyklostezky od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) mají potenciál tuto situaci změnit a umožnit bezpečný a pohodlný pěší a cyklistický provoz i ve vaší obci.

Na co se dotace vztahuje?

Stejně jako v minulých letech je dotace rozlišena na chodníky a cyklostezky. Dotační program zaměřený na chodníky nabízí finanční podporu na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících chodníků podél silnic a místních komunikací I. až III. třídy. Z dotace je možné financovat také úpravu vjezdu do obce (například výstavba ostrůvku, fyzické zúžení komunikace a další zpomalovací prvky). V rámci projektu je možno realizovat i přechody pro chodce včetně nasvětlení, místa pro přecházení, lávky a podchody pro chodce. Dotace myslí i na podporu bezbariérové úpravy nástupišť hromadné dopravy a realizaci autobusových zálivů. Část dotačního programu zaměřená na cyklostezky se týká výstavby nových a rekonstrukci stávajících stezek pro cyklisty, a to včetně smíšených stezek pro cyklisty a chodce. Oprávněným žadatelem o dotaci je obec a město, při schválení vaší žádosti můžete získat od 300 000 Kč až do 2 000 000 Kč, a to až do celkové výše 85 % nákladů.

Praktické informace

Přesné znění této dotační výzvy bude zveřejněno na konci září letošního roku a týká se projektů realizovaných v letech 2022 a 2023. Příjem žádostí o dotace na chodníky trvá do 29. 1. 2022 a na cyklostezky do 1. 2. 2022. Je třeba si dát pozor na to, že v době žádosti o dotaci je nutné mít k dispozici stavební povolení s nabytím právní moci. Dotaci není možné využít na výstavbu veřejného osvětlení kromě nasvětlení přechodů pro chodce, výstavbu odpočívacích ploch, přeložky inženýrských sítí, dešťovou a splaškovou kanalizaci ani konstrukci nájezdů a sjezdů ze sousedních nemovitostí.

Podobné dotační programy

Pokud vám nevyhovuje nabídka dotačního programu od SFDI, daly by se na výstavbu a rekonstrukci chodníků a cyklostezek použít i další dotační programy, jako například Integrovaný regionální operační program (IROP) od Ministerstva pro místní rozvoj zaměřený na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, zatraktivnění veřejné dopravy v regionech, zavedení moderních technologií ve veřejné dopravě a tím i snížení emisí skleníkových plynů. V rámci IROP se často využívají integrované nástroje, kterými je mimo jiné i zapojení místních akčních skupin (MAS), zaměřených na zlepšení kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

- Reklama -aktualita

Mohlo by vás zajímat:

- Komerční sdělení -PR články

Redakce doporučuje

PR články