1.1 C
Prague
Pátek, 2 prosince, 2022

Viete čo je to transformátor a toroidný transformátor?

Redakční výběr

Transformátory sú zariadenia používané na prenos energie medzi dvoma časťami elektrického obvodu, ktoré vytvárajú izoláciu pri meniacich sa prúdoch a napätiach – využívajú elektromagnetickú indukciu a premieňa elektrickú energiu určitého napätia na elektrickú energiu iného napätia.

Načo nám slúžia transformátory?

Transformátory slúžia ako neoddeliteľné súčasti väčšiny elektrických systémov a využívajú sa v elektrickom a elektrotechnickom priemysle.

Výkonové transformátory sa používajú najmä vtedy, keď je potrebný vysoko efektívny prenos energie. V závislosti od konkrétnej aplikácie môžu zariadenia pracovať nepretržite alebo nepretržite s plnou nosnosťou.

Rovnako ako všetky transformátory, aj výkonové transformátory sú založené na princípe elektromagnetickej indukcie. Dve magneticky spojené cievky tvoria primárne a sekundárne vinutie.

Toroidné výkonové transformátory

Napájací zdroj-presný-toroidný transformátor. Toroidné transformátory sú silové transformátory s toroidným jadrom, na ktoré sú navinuté primárne a sekundárne cievky.

To znamená, keď prúd prúdi cez primárnu cievku, indukuje elektromotorickú silu a potom prúd v sekundárnom vinutí, čím prenáša energiu z primárnej cievky na sekundárnu cievku.

Unikátny tvar toroidného transformátora umožňuje kratšie cievky, znižuje odporové straty alebo straty vinutím a zvyšuje celkovú účinnosť.

Čo je vlastne sekundárna cievka?

Cievka (elektrotechnika) je to pasívny elektrický prvok, ktorý je realnou reprezentáciou indukčnosti v elektrickom obvode.

Rozdelenie transformátorov

Rozvodná sieť by nemohla existovať bez zariadenia, ktoré by dokázalo meniť elektrické napätie, teda ho zvyšovať či znižovať.

Takéto zariadenie sa volá transformátor, lebo transformuje napätie na požadovanú hodnotu. Pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie.

Pre jednofázový prúd sa používa jednofázový transformátor a pre trojfázový prúd zase trojfázový transformátor. Ich konštrukcia je podobná a fungujú na úplne rovnakom princípe.

Čiže rozlišujeme dva druhy transformatorov :

Jednofazovy transformátor

Jednofázový transformátor sa skladá z dvoch cievok, ktoré majú spoločné jadro z mäkkej ocele. Primárna cievka je pripojená na striedavý prúd, ktorý vytvára v jadre transformátora premenlivé magnetické pole. Premenlivé preto, lebo striedavý prúd mení svoju polaritu. Kedže jadro je uzavreté, oboma cievkami prechádza rovnaké magnetické pole.

Trojfázový transformátor

Trojfázový transformátor sa pochopiteľne používa k transformácii trojfázového prúdu. Princíp fungovania je úplne rovnaký a aj konštrukcia je veľmi podobná. Každé fáza má vlastnú primárnu aj sekundárnu cievku a všetky majú jedno a to isté spoločné jadro, rovnako ako u jednofázového transformátora.

Primárne a rovnako aj sekundárne cievky sú potom spojené navzájom do hviezdy, či trojuholníka.

- Reklama -aktualita

Mohlo by vás zajímat:

- Komerční sdělení -PR články

Redakce doporučuje

PR články