4 C
Prague
Pondělí, 28 listopadu, 2022

Svěřenské fondy a ochrana rodinného majetku

Redakční výběr

Pokud máte majetek, který chcete zabezpečit a zajistit do dob budoucích, můžete jej vložit do svěřenského fondu. Jedná se o zvláštní formu majetku, jíž vyčleňuje zakladatel fondu ze svého vlastnictví. Fond je totiž spravován odděleně a samostatně. 

Majetek do fondu vložený nemá právní subjektivitu a formální péčí je pověřený správce, kterého jmenuje zakladatel. Správce má zodpovědnost, ale nakládání s fondem probíhá dle pravidel, jež určil jeho zakladatel. Svěřenské fondy tak přinášejí řadu benefitů.

Obsah obrázku interiér

Popis byl vytvořen automaticky

Výhody svěřenského fondu

Svěřenský fond se dá zřídit nejen za života zakladatele, tak i v okamžiku jeho smrti. V druhém případě se jedná o svěřenský fond pro případ smrti – testamentární.

  • Zřízení fondu během života zakladatele i tzv. testamentární forma

Zakladatel vloží do fondu majetek, který je po jeho smrti vyjmutý z pozůstalostního řízený. Po smrti zakladatele fond dále funguje tak, jak bylo dáno při jeho založení. U testamentárního fondu zatím nemá právní řád České republiky odpověď, zda spadá do pozůstalosti nebo ne. Odborná veřejnost se prozatím přiklání k nárokům nepominutelných dědiců, ale toto je stále předmětem diskuze.

  • Exekuce

Majetek do fondu vložený může být i ochranou proti exekuci, ale pouze v případě, že byl vložen do fondu v době, kdy zde nebylo riziko exekuce (či toto riziko nelze prokázat). Pokud je majetek vložen do fondu v době, kdy exekuce jeho zakladateli hrozí, nebo je již dokonce proti němu vedena, pak svěřenský fond majetek proti exekuci neochrání.

Jak svěřenský fond založit a jak funguje?

Svěřenský fond může založit vlastník majetku. Jeho rozhodnutí musí být podloženo notářským zápisem a stává se, společně se statutem svěřenského fondu, podkladem pro jeho vznik. Statut upravuje všechny potřebné náležitosti fondu a také musí být vyhotoven pomocí notářského zápisu. 

Obsah obrázku text, interiér

Popis byl vytvořen automaticky

Zde je uvedena osoba, která je pověřena správou fondu a může nakládat s jeho majetkem. Mezi další důležité informace patří účel fondu a určení obmyšlené osoby či osob (beneficient), které budou z majetku profitovat, způsoby plnění pro beneficienty a další postupy, jak s majetkem ve fondu nakládat a jak bude fungovat jeho správa.

Svěřenský fond také často upravuje způsoby nakládání s majetkem po smrti zakladatele fondu nebo pro jeho dlouhodobou ochranu. Z toho důvodu je potřeba ve statutu fondu upravit všechny podmínky pro dlouhodobý horizont. Ne vždy je snadné nastavit všechna pravidla pro situace, které mohou během let vzniknout. Lze však upravit postupy, které umožní řešení téměř jakékoli situace.

Účel svěřenského fondu

Může se jednat o účel soukromý nebo veřejně prospěšný. Pokud se jedná o účel soukromý, do majetku se nejčastěji vkládají nemovitosti a další aktiva. Mohou to být také obchodní společnosti nebo podíly na nich. Jedná-li se o společnost s ručením omezeným, pověřený správce musí vykonávat správu tak, aby byla zachována a majetek fondu byl rozšiřován či alespoň zachován.

- Reklama -aktualita

Mohlo by vás zajímat:

- Komerční sdělení -PR články

Redakce doporučuje

PR články